Relikty obozowe

Muzeum Auschwitz Birkenau w Krakowie to miejsce z reliktami poobozowymi. Nie sposób zrozumieć historii i tych krzywd, które zostały wyrządzone niewinnym ludziom bez zobaczenia na własne oczy dowodów.

Dopiero kiedy doświadczymy, poczujemy atmosferę tego miejsca  możemy sobie wyobrażać przez co przechodzili. Takie miejsca jak Auschwitz Birkenau Kraków pokazują nam jak ważne jest to, aby pamiętać o tym co było.

Te wszystkie wydarzenia nie działy się tysiące lat temu, lecz dzieli nas od nich tylko 74 lata, one są wciąż świeże, niektórzy więźniowie wciąż żyją, ich rodziny pamiętają. Dlatego też i my musimy pamiętać i odwiedzać miejsca tego typu. Tak niedawno świat widział zagładę, Niech Ci, którzy żyją robią wszystko, aby tego co zobaczyli nie musieli przeżywać wtórnie.